หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

บรรยาย….รศ.ธีระ วิสิทธิพานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

Author by 6/08/12No Comments »

บรรยาย….รศ.ธีระ วิสิทธิพานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.เชิญ นายประพันธ์ สุจริตพานิช ที่ปรึกษาอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่ และ ผศ.ดร.เพ็ชรี รูปวิเชตร์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มช.เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะในโครงการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ มช.