หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

บริการด้วยใจเพื่อคนไทยมีงานทำ

Author by 16/01/16No Comments »

thainews180                “หาคน หางาน” บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ  พบกับนวัตกรรมใหม่  โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยลดขั้นตอนการให้บริการ  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับควานสะดวกรวดเร็ว พอใจสูงสุด ครอบคลุมภารกิจ ของ “SMART JOB CENTER” ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

                นางเยาวภา  พิบูลย์ผล  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ขณะนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่     ได้นำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ  ภายใต้ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จังหวัดเชียงใหม่   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งเสริมการจ้างงาน  โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนคนหางาน  และนายจ้าง/สถานประกอบการสามารถค้นหาผู้สมัครงานผ่าน  Website ; smartjob.doe.go.th  สำหรับนายจ้างสามารถเข้าไปลงทะเบียนนายจ้าง  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วสามารถคัดลอกรายชื่อ  ผู้หางานได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านระยะเวลา และสามารถหาลูกจ้างได้ทั่วประเทศ   ส่วนคนหางานสามารถเข้าไปลงทะเบียนสมัครงานได้ตลอดเวลา  ทำให้เกิดการจ้างงานได้ทันทีหรือนัดหมายการสัมภาษณ์งาน  คนหางานอาจจะนำข้อมูลคลิปวีดีโอแนะนำตัวผู้สมัครงานลงไปในเว็บไซด์ได้  ซึ่งการสัมภาษณ์สามารถสัมภาษณ์ผ่าน SKYPE  ได้  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้  ยังมีบริการในเว็บไซด์อื่นๆ ที่มีประโยชน์ ได้แก่ ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  การไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น  จึงขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการสมัครงานและนายจ้าง/สถานประกอบการใชบริการ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จังหวัดเชียงใหม่    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย  กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ  สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๗๔๔-๖  ต่อ  22,๒๕,๒๖ ทุกวันเวลาราชการ.