หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

“ผาตีนเสือ”แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เปิดตัวเป็นทางการในเดือนเมษายนนี้

Author by 3/03/16No Comments »

thainews180      ชุมชนตำบลบ่อ อ.เมืองน่าน เปิดตัวผาตีนเสือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านห้วยยื่น ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จัดทำโครงการท่องเที่ยวผาตีนเสือ โดยมีนายกมลโลจฒน์ เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ เพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศธรรมชาติ สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาท สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีการวางแผนพึ่งพาตนเองตามศักยภาพของชุมชน สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผาตีนเสือ ประกอบด้วยการล่องแพยางและแพไม้ไผ่ โดยเริ่มต้นจากหอศิลป์ริมน่าน ใช้เวลาในการล่องแพประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที ลัดเลาะตามแม่น้ำน่าน ผ่านป่าชุมชนอันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่กว่า 10,000 ไร่ ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางล่องแพมีความสวยงาม มีต้นไม้นานาพันธุ์ นกนานาชนิด พันธุ์ปลาท้องถิ่นมากมาย ชมวิถีชีวิตของผู้คนตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำ เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบบรรยายล่องแพแบบสบาย ๆ ไม่โลดโผน ดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงาม มีจุดสิ้นสุดอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยยื่น ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน

ซึ่งมีร่องรอยของน้ำกัดเซาะหิน ลักษณะคล้ายรอยเท้าเสือ เป็นที่มาของผาตีนเสือ และจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวคลายร้อน และชื่นชมธรรมชาติกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้เป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ หมายเลขโทรศัพท์ 054-718828..