หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ผู้ประกอบการหอพักร้องศูนย์ดำรงธรรม

Author by 9/01/16No Comments »

thainews180 ผู้ประกอบการหอพักและห้างสรรพสินค้าหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ร้องศูนย์ดำรงธรรมพะเยา กรณีที่มหาวิทยาลัยพะเยาจะมีโครงการก่อสร้างหอพัก และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หวั่นเดือดร้อนหนัก หมดอาชีพ เหตุไม่มีนักศึกษาเช่า บางรายตัดปัญหาขายกิจการทิ้งแล้ว

กลุ่มผู้ประกอบการหอพัก และห้างสรรพสินค้าหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนกว่า 100 ราย  นำโดยนายประเสริฐ ปิงเมือง ตัวแทนผู้ประกอบการหอพักและห้างสรรพสินค้าหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางเข้าร้องต่อศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลาง จ.พะเยา เมื่อเร็วๆนี้  เพื่อยื่นหนังสือถึง ผวจ.พะเยา ผ่านนายภิญโญ สุนทรวิภาต หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงาน จ.พะเยา

โดยกลุ่มผู้ประกอบการฯ   อ้างว่า ทางกลุ่มผู้ประกอบการหอพักและห้างสรรพสินค้ากำลังจะได้รับความเดือนร้อน อย่างหนัก จากกรณีที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยา จะมีโครง การก่อสร้างหอพัก และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาแต่ในทางกลับกันได้สร้างปัญหาอย่างหนัก ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงประชาชน เพราะหากเกิดโครงการนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการและชาวบ้านรอบมหา วิทยาลัยพะเยา หมดอาชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นายประเสริฐ ปิงเมือง ตัวแทนผู้ประกอบการหอพักและห้างสรรพสินค้าหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า ทางกลุ่มทราบมาว่าทาง มหาวิทยาลัยพะเยาจะมีโครงการก่อสร้างหอพักขนาดใหญ่ ประมาณ 7,000 ยูนิต โดยเป็นที่ดินของส่วนรวมที่ประชาชนมอบให้มหา วิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะมีการยกให้นายทุนทำสัมปทาน สร้างหอพักบริเวณภายในมหาวิทยาลัยพะเยาอีกทอดหนึ่ง

นอกจากนี้ยังกำลังจะมีโครงการสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อีก การกระทำของมหาวิทยาลัยฯ ทางกลุ่มเห็นว่าเป็นการแข่งขันและตัดอาชีพของผู้ประกอบการหอพักและประชาชน โดยรอบมหาวิทยาลัย ทำให้ได้รับความเดือดร้อน ขณะที่บางรายเริ่มไม่ไหวเนื่องจากไม่มีนักศึกษาพักต้องขายกิจการทิ้งแล้วก็ มี เพราะไม่มีนักศึกษาเข้าพัก เนื่องจากมหา วิทยาลัยมีระเบียบบังคับให้นักศึกษาตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไปอยู่หอใน ผิดวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ ในอดีตที่ให้กับชุมชนไว้ ที่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยสร้างหอพัก เพื่อรองรับนักศึกษา ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ และมีงานทำ หลังจากมีนโยบายนี้ทางผู้ประกอบการ และประชาชนได้กู้หนี้ยืมสินมาสร้างหอพัก และห้างฯ เพื่อตอบสนองนโยบายแต่ทางมหาวิทยาลัยกลับผิดคำสัญญาที่ให้ไว้เสียเอง

ทั้งนี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการขอให้ทางจังหวัด หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือโดยขอให้ ผู้บริหาร ม.พะเยา ระงับการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาการ , ขอให้ทบทวนความคุ้มค่าของโครง การที่ให้นายทุนเข้ามาใช้พื้นที่รัฐ แล้วเก็บผล ประโยชน์ยาวนานถึง 30 ปี ก่อนจะตกเป็นของมหาวิทยาลัย ทางกลุ่มมองว่ารัฐน่าจะเสียเปรียบนายทุน , ยกเลิกข้อบังคับที่ให้นักศึกษาตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไปที่ต้องให้พักในมหาวิทยาลัย และประการสุดท้ายประชาชนต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยควบคู่กันไป

โดยทางตัวแทนจังหวัดหลังจากรับเรื่องแล้ว ได้กล่าวว่า   เรื่องนี้ต้องใช้เกณฑ์กฎหมายเป็นหลัก และเกณฑ์การอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขของทั้งสองฝ่าย  โดยจะนำเรื่อง เสนอ ผวจ.พะเยา จากนั้นจะเชิญทั้งสองฝ่ายมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป.