หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

“พรชัย”เผยช่วงส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่เงินสะพัดเชียงใหม่กว่า 3 พันล้านบาท

Author by 7/01/15No Comments »

thainews180 นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ระบุ เงินสะพัดกว่า 3,000 ล้านบาท ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่2558  แต่ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากขึ้น

นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558 ว่าเมื่อประเมินจากจำนวนห้องพักทุกประเภทในเชียงใหม่ที่มีจำนวนกว่า 40,000 ห้อง ซึ่งพบว่าตลอดช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 57-3 ม.ค. 58ในแต่ละวันมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเกินกว่า 90% โดยที่โรงแรมหลายแห่งมีการเข้าพักเต็ม จึงพอจะประมาณการได้ว่าแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้าท่องเที่ยวในเชียงใหม่มากถึงวันละประมาณ 100,000 คนและมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยววันละประมาณ 500 ล้านบาท หรือตลอดช่วง 5วันดังกล่าวประมาณ 2,500ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนราว 15%

ทั้งนี้ หากรวมช่วงที่นักท่องเที่ยวบางส่วนมีการลาหยุดนอกเหนือจากวันหยุดราชการปกติแล้ว คาดว่าเชียงใหม่น่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ 2558 มากกว่า 3,000 ล้านบาท หรืออาจจะมากถึง 4,000ล้านบาท

สำหรับปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้การท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้น นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่กล่าวว่านอกเหนือไปจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นกลุ่มหลักที่นิยมท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลและสภาพอากาศหนาวเย็นแล้วการที่ช่วงวันหยุดปีใหม่ในปีนี้มีจำนวนวันหยุดที่มากกว่า ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐตลอดจนความรู้สึกอยากพักผ่อนจากสถานการณ์ตึงเครียดต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา จึงเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่ามีปริมาณนักท่องเที่ยวหนาแน่นในช่วงฤดูหนาว จึงทำให้กระแสเงินสะพัดเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ แต่ทั้งนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจภูธรเชียงใหม่ หลายหน่วยงานก็ได้มีการรณรงค์ป้องกันอุบิติเหตุอย่างต่อเนื่องประชาชนนักท่องเที่ยวต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้น.