หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พอใจ….

Author by 4/10/12No Comments »

พอใจนายบุญผาย คำกันสิงห์ นายมานพ คำใจใส่ เกษตรกรชาวนาบ้านท่ารั้ว หมู่ 7 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เผยกับผู้สื่อข่าวกรณีนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความพอใจเพราะได้เงินเพิ่มขึ้นต่อตัน.