หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พาณิชย์ฟันธงการส่งออกสินค้าไทยปี 59 จะขยายตัวเป็นบวกได้ไม่ต่ำกว่า 5%

Author by 29/01/16No Comments »

thainews180              นางกนกรัตน์ อินทรนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการประเมินเป้าหมายการส่งออกสินค้าไทยในปี 2559 เบื้องต้นคาดว่าจะขยายตัวเป็นบวกได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5% แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน สถานการณ์สงครามลดค่าเงิน ราคาสินค้าเกษตรตลาดโลกตกต่ำและผล กระทบจากการที่ไทยไม่ได้เป็นภาคีความตก ลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)

แต่กระทรวงพาณิชย์ก็มั่นใจว่าจะ ผลักดันให้มีการส่งออกปี 2559 กลับมาขยายตัวเป็นบวกได้หลังจากที่ประเมินว่าปี 2558 การส่งออกจะขยายตัวติดลบที่ 3%ทั้งนี้แผนการผลักดันการส่งออกปี 2559 ให้ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 5% จะเน้นทำตลาดเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการบุกเจาะเมืองใหม่ เจาะเป็นกลุ่มตลาดสำคัญ และขยายช่องทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ โดยจะนำเสนอสินค้าและบริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สำหรับตลาดที่จะทำการผลักดันการส่งออก ได้แบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มตลาด เริ่มจากตลาดอาเซียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มมีตลาดอาเซียนใหม่ โดยกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้สำหรับเจาะตลาด จะเน้นการบุกเจาะตลาดในทุกหัวเมืองหลักนอกเหนือจากเมืองหลวงส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปดำเนินธุรกิจด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุนด้านการผลิต

โดยเฉพาะตลาดประเทศเพื่อนบ้านและอินเดีย ขยายช่องทางจำหน่ายที่สอดกับวิถีชีวิตสมัยใหม่และวัฒนธรรม ฯลฯ รวมทั้งส่งเสริมการค้าขายชายแดนและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนส่วนตลาดผู้บริโภคที่มีความพร้อม จะเน้นใช้กลยุทธ์เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยนำเสนอสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ผลักดัดตลาดช่องทางใหม่ๆ รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการจัดตั้ง Sale / Marketing Office เพื่อยกระดับการเข้าถึงตลาดของผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจชั้นนำของโลก (supply chain).