หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พาณิชย์ลำปางเตรียมยกระดับ ทั้งสินค้าพื้นบ้าน-โบราณสถาน

Author by 1/02/16No Comments »

thainews180                จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัด) ดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว  และพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

เมื่อวันที่ 25 ม.ค 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เพื่อหารือและเสนอแนะแนวทางพัฒนาในด้านต่างๆ ส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการเสนอแนวทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่นบริเวณดอยติ ให้มีการพัฒนาเป็นสถานที่แสดงและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ลำไยสด ลำไยอบแห้ง หอมแดง กระเทียม เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร ทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เสนอให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในโบราณสถานต่างๆ เช่น กู่ช้างกู่ม้า อ.เมืองลำพูน รวมทั้งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น เช่น น้ำพุร้อน อ.แม่ทา และหนองหล่ม อ.เมืองลำพูน และสะพานขาวทาชมภู อ.แม่ทาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จะจัดให้มีงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจะจัดให้บริการจดทะเบียนสมรสในตอนเช้า ส่วนตอนค่ำจะจัดให้มีกาดมั่วครัวแลง และการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมืองพร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอื่นๆด้วย

นอกจากนี้ได้มีการเสนอพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตอำเภอเมืองลำพูนประมาณ 400 ไร่ให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สวนสาธารณะ และศูนย์ประชุมนานาชาติ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น.