หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พิธีเปิดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพไทยสู่AEC

          พิธีเปิด copyพิธีเปิด…นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ         ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง ร่วมเปิดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ .สันกำแพง .เชียงใหม่.

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระ  เกียรติ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมการบริการ พร้อมด้วย นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง และแขกผู้มีเกียรติ

โดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 10 ลำปาง เผยว่า สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆตามกำหนดของ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บนพื้นที่กว่า 12 ไร่ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และมีนักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่หลากหลาย มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการนวดและการใช้สมุนไพรเพื่อบำบัดและรักษาสุขภาพอยู่เป็นทุนเดิม

สิ่งเหล่านี้สามารถจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเดียวกันได้ ดังนั้นจึงได้มุ่งมั่นที่จะยกระดับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังเห็นว่าธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทยควรได้รับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศในระดับสากลและมี  ต้นทุนแบบธุรกิจที่ถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานการให้บริการระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพรองรับการเข้าร่วม AEC และก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

นางอัจฉรา กล่าวเพิ่มเติมว่า การ  เปิดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพในครั้งนี้ เพื่อต้องการเป็นสถานที่ฝึกอบรมนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ ไทยสัปปายะ ,สปาตะวันตกและสปาไทย  ให้ผู้ที่เข้าอบรมได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย รู้จักความสุภาพอ่อนน้อม เพื่อเกิดทักษะและทัศนคติที่ดี ยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีมาตรฐานและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้.