หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

พิษณุโลกร่วมกับผู้จำหน่ายไข่ไก่กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด

Author by 25/12/14No Comments »

n20130920152833_23337        นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล  การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้จำหน่ายไข่ไก่ในจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดจำหน่าย  ”ไข่ไก่ธงฟ้า  ราคาประหยัดตามโครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการค้า  โดยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการจัดจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริโภค  และเป็นการเพิ่มตลาดรองรับผลผลิตส่วนเกินให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ โดยเฉพาะผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยและรายกลาง รวมทั้ง เป็นการรณรงค์การเพิ่มบริโภคไข่ไก่ในครัวเรือน

โดยจำหน่ายไข่ไก่ธงฟ้า (เบอร์ 2)   ราคาฟองละ  2.40 บาท  (แผงละ  72 บาท)    และบริการจัดกระเช้าของขวัญโดยจำหน่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เริ่มจำหน่ายในวันที่ 12 , 19 , 26  ธันวาคม  และวันที่  29 ธันวาคม  2557 รวม 4 ครั้ง  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 19.00 น.   หรือจนกว่าสินค้าจะหมด สถานที่จำหน่าย      ณ ร้านเจ๊ไสว (ตลาดเทศบาล 5 บ้านคลอง)   ตำบลบ้านคลอง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก จึงประชาสัมพันธ์ การจำหน่าย “ไข่ไก่ธงฟ้า ราคาประหยัด”  และบริการจัดกระเช้าของขวัญ  ให้แก่ประชาชนผู้บริโภครับทราบโดยทั่วกัน    หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก  หมายเลขโทรศัพท์   0-5525-2680 หรือ  0-5523-1037 ในวันและเวลาราชการ.