หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวเศรษฐกิจ

ภาคเหนือ 1 จัดตลาดท่องเที่ยว มอบลำพูนเป็นเจ้าภาพ

Author by 18/01/16No Comments »

thainews180                 จังหวัดลำพูน เดินหน้าเพิ่มทางเลือกตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสแสงแรกแห่งอารยธรรมล้านนาเบิกฟ้าหริภุญไชยกับกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมล้านนาหริภุญไชย ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคมนี้

เมื่อวันที่  13 มกราคม 2559 ณ ลานสิงห์คู่ วัดพระธาตุหริภัญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการแถลงข่าวโครงการถนนสายวัฒนธรรมล้านนาและหริภุญไชย ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายไพฑูรย์ รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  ร่วมการแถลงข่าว  โดยมี ผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตร ฐาน ประจำปี 2559 โดยการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมล้านนาและหริภุญไชย (Street of culture Lanna and Haripunchai) เพื่อยกระดับของแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และสามารถเพิ่มทางเลือกตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มแก่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมถือเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาอีกด้วย

ขณะที่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตว์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมล้านนาหริภุญไชย ๒๕๕๙ ว่า ในงานจะมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน มีการจัดแสดงนิทรรศ การด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อาทิ การแสดงวิถีชีวิตคนลำพูน วิถีม้ง วิถีลื้อ วิถีกระเหรี่ยง วิถีคนยอง คนมอญ การละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม การจัดจำหน่ายอาหารและสินค้า OTOP ของดีเมืองลำพูนและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ด้านนายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่าจะมีพิธีเปิดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมล้านนาและหริภุญไชยอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจชมขบวนแห่สัญลักษณ์เปิดงาน “ทิพยะบูชา บูรณฆฏะศรีหริภุญไชย” การแสดง Mini Light & Sound “แสงแรกแห่งอารยธรรมล้านนาเบิกฟ้าหริภุญไชย” นำเสนอประวัติความเป็นมาของนครหริภุญชัยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การสาธิตภูมิปัญญา การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP/CPOT กิจกรรม “Street Performance” และกาดมั่วคัวแลง

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมล้านนาและหริภุญไชย จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2558 โดยกำหนดจัดกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2559 ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 22.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. บริเวณ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.