หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

มฟล. พัฒนาเครื่องสำอางไทย ส่งเสริมสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

มฟล.ส่งเสริมธุรกิจเครื่องสำอางสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 ..2559 อาคาร Education Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) .เมือง .เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาเครื่องสำอางสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ กับนายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโปรดักส์พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประธานคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย โดยมี ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนธุรกิจขนาดเล็กและกลางหรือ SMEs เครื่องสำอางไทย มฟล.และ ดร.ธนธรรศสนธีระ รองประธานคลัสเตอร์เครืองสำอางไทย ร่วมเป็นพยาน

          ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสูตรตำรับของ มฟล.แก่ SMEs เครื่องสำอางไทย และนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการร่วมกับเอกชน รวมทั้งสำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางของ มฟล.ก็จะใช้ความร่วมมือในการปฏิบัติการทดลอง วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางไทยให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายต่อไปด้วย

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่าธุรกิจเครื่องสำอางเริ่มเติบโตโดยมีมูลค่าซื้อขายในประเทศ มากกว่า 200,000 ล้านบาท จึงถือเป็นธุรกิจใหญ่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีก ทาง มฟล.ในฐานะที่ได้ตั้งสำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศตั้งแต่ปี 2548 โดยมีการสร้างโรงงานเครื่องสำอางต้นแบบและใช้เพื่อการเรียนการสอนรวมทั้งทำการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน มฟล. ก็แสวงหาความร่วมมือกับ SMEs เพราะถือเป็นรากฐานของประเทศและสามารถร่วมมือกันได้เพราะไม่ถึงขั้นผลิตครั้งละมากๆ เหมือนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยทาง มฟล.มีการศึกษาวิจัยและองค์ความรู้ ส่วนภาคเอกชนเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ ส่วนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การสนับสนุนภายใต้งบประมาณเริ่มต้นจาก มฟล. และภาคเอกชน  ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเครื่องสำอางไทย โดยมีเป้าหมายที่จะให้มียี่ห้อเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติจากประเทศไทยและทวีปเอเชีย.