หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ยกระดับผลิตสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม สู่การแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน

Author by 25/01/16No Comments »

thainews180    จังหวัดลำปางพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) สู่การแข่งขันในอาเซียน

ที่ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) สู่การแข่งขันในอาเซียน ซึ่งโครงการดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2558  ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสมัครจำนวน 37 ราย และผ่านการคัดเลือก จำนวน 21 ราย โดยเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 7 ราย, ของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง 7 ราย, ผ้าหรือเครื่องแต่งกาย 4 ราย และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 3 ราย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก Green Product ทั้งหมด จะต้องมีกระบวนการผลิตสินค้าผ่านเงื่อนไข 5 ข้อ ได้แก่ ผลิตสินค้าที่ไม่ใช้สารพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์, ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อีก, การผลิตที่อนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ, การผลิตที่ใช้บรรจุภัณฑ์หีบห่อน้อยที่สุด และกระบวนการผลิตต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกราย เพื่อยกระดับผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด สู่การแข่งขันในอาเซียน เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคสินค้าทั่วโลกมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญ กับการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก.