หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

รอง ผวจ.เยี่ยมหมู่บ้านโอทอปลาว เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น

Author by 24/02/16No Comments »

thainews180             ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสรธร สันทัด รอง ผวจ.พะเยา และคณะฯ OTOP พะเยา พร้อมด้วยนายวิไส อินดาลา รองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศ,นายบุนตา เพ็ดดาลา รองหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุน, นางไม้พร ศิริวงศ์ หัวหน้าแขนงอุตสาหกรรมและการค้า แขวงอุดมไชย สปป.ลาว  พร้อมคณะฯ ได้เยี่ยมชมหมู่บ้านนาทรายทองหมู่บ้านปลอดคดี แขวงอุดมไชย สปป.ลาว ซึ่งเป็นหมู่บ้าน ODOP (One District One Product) ที่ผลิตผ้าทอมือ (Organic) ทุกหลังคาเรือน เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาด ณ แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอุดมไชย การพบปะเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เป็นไปด้วยมิตรสัมพันธ์อันดียิ่ง

นายสรธร สันทัด รอง ผวจ.พะเยา กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงอุดมไชย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นต่อท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดพะเยารายงานให้สถานทูตไทย ณ นคร เวียงจันทน์ทราบ เพื่อการยกระดับความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีในโอกาสต่อไป ประกอบกับแขวงอุดมไชยกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ช่วงที่ 6 ระหว่างจีน-ลาว โดยจะมีสถานีรถไฟใหญ่ที่สุดของประเทศ 3 สถานี เพื่อรองรับการค้าการลงทุนในภาคเหนือของสปป.ลาว

ขณะนี้แขวงอุดมไชยมีแรงงานจีนเพื่อเตรียมการก่อสร้าง 70,000 คน มีการกู้ยืมเงินปลอดดอกเบี้ยจากจีน 500 ล้านหยวน เพื่อก่อสร้างเส้นทางอุดมไชย-หลวงพระบาง มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รวมถึง มีความต้องการการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น ร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากชาวอุดมไชยมีพื้นฐานและประวัติความเป็นเมืองแห่งการสู้รบ ไม่มีการปกครองเช่นหลวงพระบาง แม้ว่าจะมีการจัดฝึกอบรมกิริยามารยาทและการยิ้มแย้ม ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

ดังนั้นจึงอ่อนด้อยในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมจากไทยจะเป็นโอกาสที่ดีในการก้าวสู่ ASIAN ส่วนในด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางด่านบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ระหว่างไทย-ลาว-จีน และเวียดนาม จะมีระยะทางที่ใกล้กว่าด่านชายแดนอื่นๆ เช่น ด่านห้วยโก๋น จังหวัดน่าน และด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งคาดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของด่านบ้านฮวกในอนาคตต่อไป.