หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง ได้แก่สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด โดยมีคณะกรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับ

Pages: 1 2 3