หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

ในการนี้นางชมนาถ  บุญคมรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งหมด 38 แห่ง  สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 495 ราย เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง และมีผลการดำเนินงานที่ดี

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายและพบปะสมาชิกของสหกรณ์ พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจในการดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิก ให้ช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้ยั่งยืนและเข้มแข็งสืบไป

Pages: 1 2 3