หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมตลาดม้งของสมาชิกกลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านใหม่ สังกัดสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ พบปะผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าของฝากและผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายของฝากให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนดอยอินทนนท์สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มสตรีฯ และเกษตรกรในพื้นที่

Pages: 1 2 3