หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ลำปางจัดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์

Author by 29/02/16No Comments »

        แสดงสินค้า        จังหวัดลำปางจัดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีเมืองลำปาง พร้อมห้องนิทรรศการสมเด็จพระนเรศวรมหาราช       ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อเร็วๆนี้

ภายในงานได้มีการนำสินค้าเด่นของจังหวัดลำปางกว่า 20 ร้านค้า  มาแสดงพร้อมทั้งจัดจำหน่าย  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างแบรนด์สินค้า  นอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการและห้องฉายภาพยนตร์ประวัติความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งได้มีการส่งเสริมประสานงานให้มีการนำนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการมาเลือกชมสินค้าภายในศูนย์จัดแสดงสินค้า  เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559

โดยการเปิดอาคารการแสดงสินค้าของดีเมืองลำปางในบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา แห่งนี้คาดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ดีต่อไป.