หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ลำพูนขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ภาครัฐจับมือเอกชนจัดตลอดปี

Author by 24/03/16No Comments »

             thainews180   จังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรองรับโครงการเมืองต้องห้าม…พลาด plus และโครงการ …เขาเล่าว่า ซึ่งเป็นโครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2559                        ผู้สื่อข่าวรายงานคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรองรับโครงการเมืองต้องห้าม…พลาด plus และโครงการ …เขาเล่าว่าในปีงบประมาณ 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้จัดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว โดยได้จัดโครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด และ ได้คัดเลือกอีก 12 จังหวัดเข้าร่วมโครงการในปี 2559 ในรูปแบบของการเชื่อมโยงระหว่าง 2 จังหวัด ซึ่งจังหวัดลำพูนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการด้วยโดยเชื่อมโยงกับจังหวัดลำปางที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในปี 2558

ผลจากการเข้าร่วมโครงการทำให้จังหวัดลำปางมีจำนวนนักท่องเที่ยว และ รายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด….พลัส ระหว่างจังหวัดลำปางและลำพูน ภายใต้ชื่อ ลำปาง…เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา เชื่อมโยงกับ…ลำพูน เที่ยวเมืองเก่ากลิ่นอายของวันวาน ได้มีการเปิดตัวโครงการไปแล้วมีสื่อมวลชนจากส่วนกลาง จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนได้ร่วมกิจกรรมและเผยแพร่โครงการ ในส่วนของกิจกรรมตามโครงการ…เขาเล่าว่า พื้นที่จังหวัดลำพูนได้เลือก กู่ช้าง กู่ม้า เข้าร่วมโครงการ

ปฏิทินเทศกาล งานประเพณี กิจกรรมของจังหวัดลำพูน ตลอดปี 2559 จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของลำพูนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น ส่วนภาคเอกชนได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นภาคเอกชนร่วมประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ หรือในโอกาสไปจัดกิจกรรม Road show ต่าง ๆ ด้วย.