หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

วัสดุใช้สอยสู่เฟอร์นิเจอร์สุดหรู จากฝีมือนศ.หลักสูตรออกแบบ

Author by 8/01/13No Comments »

ฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่าคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยี หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญทุกท่านชมงานนิทรรศการ “Furniture Mix Color Exhibition 2013″ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มกราคม 2556 ณ ชั้น 3 หน้าลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจ ในการออกแบบ และการจัดแสดงนิทรรศการ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษาในการหาประสบการด้วยการนำสิ่งของ และวัสดุต่างๆ มาออกแบบเพื่อให้เกิดชิ้นงานออกสู่สายตา ประชาชน ผ่านการถ่ายทอดแนวความคิด จินตนาการ ของนักศึกษาในชิ้นงานดังกล่าว ออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถจัดวางได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ที่ไม่เพียงแต่เน้นเรื่องการดีไซน์อย่างเดียว ยังต้องเน้นเรื่องความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอยที่ผู้บริโภคพึงได้รับมากที่สุด

ภายในนิทรรศการ “Furniture Mix Color Exhibition 2013″ นี้ได้แบ่งพื้นที่การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 34 คน โดยมุ่งเน้นผลงานที่ต้องมีการพัฒนาด้านความคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชิ้นงาน และเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานอย่างมีระบบ และผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้  เชิญผู้ที่สนใจเข้าชม นิทรรศการ “Furniture Mix Color Exhibition 2013″ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม.