หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

สนง.ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ อบรมผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์

         IMG_4305 อบรมนางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์ ในหัวข้อ Hospitality Craft Design for ASEAN+6 และการประกวดแบบผลิตภัณฑ์ในโครงการงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะตลาดกลุ่มใหม่ๆในตลาดอาเซียน + 6 ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ห้องประชุมขั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่).

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 . ห้องประชุมขั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดจากประเทศญี่ปุ่น Mr.Yoko Miyake และอาจารย์ศุภพงศ์ สอนสังข์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมดำเนินการฝึกอบรม ให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวน 50 คน

          โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เผยว่า การจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมไลฟ์สไตล์ แฟชั่น สปา อาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องประทินผิว ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบบน 1 ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดใหม่ๆและเสริมสร้างความพร้อมในการดำเนินธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)และอาเซียน + 6 เพื่อนำไปสู่การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของสินค้าและบริการ

การส่งเสริมให้สินค้าและบริการไทยเป็นที่รู้จักและย่อมรับอย่างแพร่หลายจากผู้บริโภคในประเทศต่างๆรวมทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งขยายโอกาสในการส่งออก ลดต้นทุนจากการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นไปสู่ตลาดใหม่ในทุกระดับ โดยให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาคประกอบกับแนวโน้มการขยายตัวของการรวมกลุ่มในประเทศต่างๆในทั่วภูมิภาคของโลกและการทำข้อตกลงทางการค้าระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้าและการลงทุนของประเทศต่างๆทำให้การเคลื่อนย้ายทุนและการขายธุรกิจทั้งในภาคการผลิตสินค้าและธุรกิจบริการไปยังต่างประเทศ จึงเป็นวิธีการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจและนำรายได้กลับคืนสู่ประเทศ

นางขวัญนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมดังกล่าวยังถือว่า กลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราจำเป็นต้องดูตลาดนอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งตัวตลาดอาจคิดไม่เหมือนผู้ผลิตสินค้า เนื่องจากวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต เช่น ประเทศญี่ปุ่น มีโดดเด่นในตัวสินค้าที่ประณีต มีรายละเอียด ดังนั้นจึงอยากเปลี่ยนมุมมองความคิดจากเรื่องราคา มาแข่งขันตัวคุณภาพสินค้า รูปแบบของสินค้า รวมถึงการใช้งานของตัวสินค้า เชื่อว่าจะทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มมาก     กว่าเดิม

เทรนสินค้าของอาเซียน + 6 นั้นซึ่งต้องมองตลาดที่แตกต่างกันออกไปแต่ภาพรวมแล้วจะล้อไปตามกระแสสังคมโลก เช่น วิธีสังคมเมือง กระแสรักษ์โลกร้อน กระแสของการใช้ดิจิตอลในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อวิถีการใช้ชีวิตของประชากรในโลกใบนี้ รวมถึงสีแต่ละตลาดย่อมมีความแตกต่างกัน รวมถึงการใช้วัตถุดิบที่ต่างกัน รวมถึงอาเซียน+6 ยังเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง

ภาพรวมของตลาดส่งออกตัวเลขไม่ถึงเป้าติดลบ 1.22 % ภาคการส่งออกประสบปัญหาเรื่องของปัจจัยภายนอก รวมถึงตลาดที่ค่อนข้างชะลอตัว รวมถึงตลาดในเอเชียด้วย เช่นประเทศจีนซึ่งได้รับผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่จากประเทศที่เป็น G 3 ได้แก่ ประเทศยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนครึ่งปีหลังค่อนข้างเป็นห่วงเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ ภาวะการเมืองในประเทศในเรื่องของภัยคุกคาม เป็นต้นซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภคในเรื่องความไม่มั่นคง ดังนั้นจึงส่งผลต่อการจับจ่ายของผู้บริโภคที่ลดน้อยลง.