หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

“สบเมย”เปิดตลาดการค้าชายแดน รับอาเซียน สัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง

Author by 28/08/14No Comments »

thainews180          สบเมย ปูตลาดการค้ารองรับการก้าวสู่อาเซียน จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนบ้านพี่เมืองน้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายสุรพล  พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเป็นประธานเปิดงาน โครงการจัดงานแสดงและจำหน่วยสินค้าเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน อ.สบเมย ภายใต้โครงการการส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน

นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล นายอำเภอสบเมย กล่าวว่า อ.สบเมย เป็นหนึ่งอำเภอตอนใต้สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการค้าชายแดนเป็นการค้าในระดับท้องถิ่นที่เกิดขึ้นบริเวณตามแนวชายแดน ซึ่งพ่อค้าส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่บริเวณชายแดนทำการติดต่อค้าขายกันมานานมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและสามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการค้ากับคู่ค่าฝั่งเมียนมาร์

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าและการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีต่อกันทางอำเภอสบเมยจึงได้จัดโครงการมหกรรมการแสดงสินค้าดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน โดยการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ซึ่งได้มีการนำสินค้ามาจัดวางจำหน่าย และเป็นการสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งสองฝ่าย โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านไทย-พม่า การประกวดพืชผลทางการเกษตรการจำหน่วยสินค้าอุปโภคบริโภคของ 2 ประเทศ ในราคาถูก และ ปิดท้ายด้วยการประกวดธิดา (จำแลง) สองแผ่นดินซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับราษฎรและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมเป็นอย่างมาก.