หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเดินป่าเชิงอนุรักษ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

IMG_4174ต้อนรับนายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเซี่ยงไฮ้ ที่นำคณะจากบริษัท Columbia China และสื่อมวลชน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าเชิงอนุรักษ์   บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า .แม่ริม .เชียงใหม่ ในวันที่ 28 มิ.. 57.

          คณะอนุกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านด้านจีนตอนใต้  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัด จัดกิจกรรมเดินป่าเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเซี่ยงไฮ้ ที่นำคณะจากบริษัท Columbia China ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าสำหรับผู้รักการผจญภัยกลางแจ้งระดับโลก   และสื่อมวลชน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าเชิงอนุรักษ์

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557 โดยได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานชมเมืองเชียงใหม่ ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมปั่นจักรยานชมเมืองเชียงใหม่ที่จัดขึ้นนี้ เพื่อให้คณะได้สัมผัสเส้นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมการค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่ชาวจีน  ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเริ่มจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ผ่านเส้นทางทางสำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า  อนุสาวรีย์สามกษัตริย์  และประตูท่าแพ เป็นต้น ตลอดจนได้สัมผัสถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงาม อาทิ ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ สถานีวิจัยโครงการหลวง อินทนนท์  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นต้น

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์  และมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น การปั่นจักรยานตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์  กิจกรรมท่องเที่ยวแบบผจญภัย  การล่องแพศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น  นับเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ผ่านเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว  ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดในเชิงรุกอันส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนเงินตราจากต่างประเทศและมีการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างไทยกับจีน  ตลอดจนการสัมผัสบรรยากาศ  และมนต์เสน่ห์ของความเป็นอยู่แบบไทยในมิติต่างๆ ซึ่งจะสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือนเป็นอย่างดี  และกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในอนาคต.