หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

ส่งเสริมปลูกจามจุรีช่วยเศรษฐกิจ

Author by 22/01/16No Comments »

thainews180                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมครั่งลำปาง จุดประกายความคิดจากไม้เศรษฐกิจดั้งเดิม มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นจามจุรีเพื่อเติมความชุ่มชื้นให้ผืนดิน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงครั่ง และอุตสาหกรรมไม้แกะสลักลำปาง

เมื่อเร็วๆ นี้นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผู้แปรรูปอุตสาหกรรมครั่งจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย โรงงานครั่งนอร์ทเทอร์นสยามซีดแลคจำกัด บ้านวังแคว้ง ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง และโรงงานครั่งครีเอเชียมิลล์จำกัด บ้านต้า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง 2 โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากครั่ง จาก 6 โรงงานที่มีในประเทศไทย โดยตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง 5 แห่ง และจังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง

สำหรับการเยี่ยมชมโรงงานครั่งพื้นที่จังหวัดลำปางในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้รับฟังการบรรยายจากผู้ประกอบการทั้ง 2 โรงงาน พบว่า ครั่ง ยังคงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะใช้ในการปิดผนึกประทับตรา หรือใช้เพื่อการเข้าด้ามพร้า ที่มีมาแต่โบราณแล้ว ยังสามารถแปรรูปและส่งออก เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างหลากหลาย อาทิ แปรรูปเป็นชะแล็กสำหรับเคลือบเงาในอุตสาหกรรมไม้, ชะแล็กขาว นำไปเคลือบอาหารและยา เช่นเคลือบเม็ดยาให้ละลายภายในลำไส้, เคลือบช็อกโกแลตไม่ให้ละลายง่าย, เคลือบผลไม้ประเภทส้ม แอปเปิล ฯลฯ เพื่อรักษาคุณภาพให้เก็บได้นาน และผลิตเป็นผงสีสำหรับผสมอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองจาก FDA หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา ว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ประเภทลิปสติกและน้ำหอมอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศอินเดียและประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกหลักของโลก ที่สามารถส่งออกเม็ดครั่ง (Seedlac) และชะแล็กขาว ไปยังประเทศแถบยุโรป และอเมริกากลาง และส่งออกผลิตภัณฑ์ผงสีแดงจากน้ำครั่ง ไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี เพื่อนำไปใช้เป็นสีผสมอาหาร นำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมาก ทั้งนี้ราคารับซื้อครั่งมีการขึ้นลงตามสภาพความขาดแคลนและความต้องการของตลาด โดยปี 2558 ราคารับซื้อครั่งสดจากเกษตรกร เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 50 บาท เกษตรกรจะเริ่มเลี้ยงครั่งบนต้นจามจุรี หรือ ต้นฉำฉาตั้งแต่เดือนธันวาคม หลังจากนั้น ประมาณ 6 เดือน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาจำหน่ายได้ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในเรื่องปุ๋ยและยาที่เป็นสารเคมีอันตรายใดๆ

นอกจากนั้นเมื่อต้นจามจุรีแก่จัด ยังสามารถตัดลำต้นมาใช้ในอุตสาหกรรมไม้แกะสลักเพื่อจำหน่ายได้อีกด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า ไม้จามจุรี เป็นไม้ที่มีคุณค่าที่ช่วยสร้างความสมบูรณ์ชุ่มชื้นให้ผืนดิน และยังเป็นไม้เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง มีโรงงานครั่งถึง 5 แห่ง และหมู่บ้านแกะสลักไม้ที่มีชื่อเสียง อยู่ที่บ้านหลุก อ.แม่ทะ ลำปาง ที่ส่งออกงานฝีมือจำหน่ายทั่วประเทศ จึงต้องหาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสำคัญ และหันมาปลูกต้นจามจุรีให้เป็นไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดลำปางต่อไป.