หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแพร่, ข่าวเศรษฐกิจ

หนอนไม้ไผ่ทำรายได้เสริมชาวแพร่

Author by 16/01/16No Comments »

thainews180                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า    ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปีจะมีหนอนไม้ไผ่ หรือที่เรียกกันว่า “รถด่วน” ซึ่งเกิดจากผีเสื้อกลางคืนไข่ไว้กับหน่อไผ่ แล้วเจริญเติบโตขึ้นเป็นหนอนและกัดกินเนื้อเยื่อไม้ไผ่ จากนั้นจะเข้าเป็นดักแด้ และออกมาเป็นผีเสื้ออีกครั้ง โดยมีวงจรชีวิต 1 ปี ในหลายพื้นที่ของจังหวัดแพร่ซึ่งมีป่าไผ่หลายพื้นที่ ประชาชนที่มีความชำนาญก็จะออกหาหนอนไม้ไผ่ เพื่อนำมาทำอาหารและขาย สร้างรายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหนอนไม้ไผ่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 400 บาท

ที่บ้านน้ำจ้อม หมู่ 8 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ พบชาวบ้านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในการหาหนอนไม้ไผ่ กำลังแบกไม้ไผ่ออกจากป่ามา สอบถามทราบเป็นหน่อหก ซึ่งเป็นไม้ไผ่ขนาดใหญ่ และเชื่อมั่นว่ามีหนอนไม้ไผ่อยู่ภายในอย่างแน่นอน จึงนำมาผ่าที่บ้านก็พบว่ามีหนอนจริงๆ

สำหรับวิธีดูหน่อไผ่ว่าจะมีหนอนอาศัยอยู่ในปล้องหรือไม่นั้น สังเกตว่าลำไผ่ว่าลำไหนมีรอยเจาะ ของผีเสื้อ มีลักษณะผิดปกติจากลำไผ่ทั่วไป เช่นลำปล้องสั้นกว่า เหลืองซีด ปลายยอดและกาบเลี้ยงจะเหี่ยวและหุ้มจนสุดลำไม้ และมักจะไม่โต หรือมีรอยกัดแทะของนก หรือกระรอก หรือใช้วิธีฟังเสียงตัวหนอนที่เคลื่อนไหวในลำต้นไผ่ เมื่อตัดหรือผ่าดูก็จะพบตัวหนอนอยู่ภายใน บางครั้งก็อยู่ในปล้องเดียวกัน หรือกระจายหลายปล้อง หรืออยู่ยอดๆของไผ่ จึงเก็บมาบริโภค เช่นทอดกรอบ ทำน้ำพริกที่อร่อยๆ หรือนำขายสร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดู หนาวนี้.