หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวเศรษฐกิจ

หนุนสะพานขาวทาชมพู เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

Author by 6/04/16No Comments »

IMG_2896          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์ การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ ร่วมกับจังหวัดลำพูน, อำเภอแม่ทา และเทศบาลตำบลทาปลาดุก จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล โดยมี นายประกอบ ยอดยา ปลัดอำเภอแม่ทา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนายสวาท เพียรพนัสสัก นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลาดุก ร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมสะพานขาวทาชมภู บ้านทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรม ชาติ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คงความเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูน เพราะเป็นสะพานประวัติศาสตร์ด้านการคมนาคมทางรถไฟ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ชุมชน และเพื่อเผยแพร่องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

บรรยากาศในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ประกอบไปด้วย พิธีสืบชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดทากู่แก้ว, ชมศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ้านทากู่, สักการะเจ้าพ่อขุนตาน, ชมอุโมงค์รถไฟขุนตาน, ชมบ้านพักหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช และธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลช่วงการจัดงานมีผู้สนใจไปร่วมอย่างคึกคัก.