หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

หมู่บ้านถวายนักท่องเที่ยวหด เตรียมจัดงานโปรโมทดึงกลับคืน

thainews180นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลังจากเป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านแกะสลักไม้บ้านถวายว่า

ที่ผ่านมาหมู่บ้านถวาย อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงทางด้านไม้แกะสลักสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้เชียงใหม่ มีคนสนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติไปเลือกซื้อสินค้าไม้แกะสลักเป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้กับชุมชน แต่ในช่วงเวลาปัจจุบันได้รับผลกระทบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านถวายไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ยอดขายลดน้อยลง ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จึงจะได้ดำเนินการจัดงานเผยแพร่ชื่อเสียงหมู่บ้านถวายให้กลับมามีมูลค่าทางเศรษฐกิจอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้กลับได้รับความนิยมอีกครั้ง

ดังนั้นได้มีการวางแผนการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติกลับมาสู่หมู่บ้านถวาย โดยจะมีการติดตั้งป้ายตามสถานีบริการน้ำมัน, ถนนเส้นทางที่จะเข้าสู่หมู่บ้านถวายพร้อมกันนั้นยังจัดสถานที่บริการรถ-รับส่งของผู้ที่จะเข้าชมงานที่จัดขึ้น ตามแนวคิด อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ของหมูบ้านถวาย การจัดงานเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างสรรค์และปรับแต่งท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและโดดเด่นเพื่อให้เกิดความสวยงาม และมีเสน่ห์ถ่ายทอดอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม  ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน โดยภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาที่จะมีการแบ่งอย่างชัดเจนเป็นพื้นที่

ส่วนทางด้านผู้ประกอบการต่างๆที่จะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์   เครื่องอุปโภคบริโภคมาแสดงจะมีการจัดวางไว้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบของการจัดงาน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก

รองผวจ.เชียงใหม่กล่าวว่าตอนแรกกำหนดจัดงานในวันที่11ก.ค.57พร้อมกับการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ แต่ช่วงเวลาที่กำหนดไว้อาจจะไม่ทัน จะนำเสนอต่อผวจ. เชียงใหม่พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง.