หน้าหลัก » ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวสังคม, ข่าวเศรษฐกิจ

อบรมอาสา ตร.ท่องเที่ยว เชียงใหม่ สร้างมาตรฐานนานาชาติรองรับวันเปิดประเทศ

                การร่วมแรงร่วมใจของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและภาคธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว,บริษัทนำเที่ยว,โรงแรม,ร้านอาหาร,แหล่งท่องเที่ยวและประชาชนเชียงใหม่ ในการจัดการอบรมอาสาตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่รุ่นที่1ประจำปี2563 เพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนานาชาติ อาทิเช่นแนะนำแหล่งท่องเที่ยว,ประชาสัมพันธ์,ดูแลรักษาความปลอดภัย,ช่วยเหลือในด้านอุบัติเหตุต่างๆเบื้องต้น สร้างความอบอุ่นใจ,ปลอดภัยเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาใน จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.63 เวลา 08.00น.ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ย่านหนองห่อเชียงใหม่

พ.ต.อ.นิรันดร์ บริบาลบุรีภัณฑ์รองผบก.ททท.บช.ทท. ,พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์ แสงเสียงฟ้า, พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์ บุญกล่ำ รอง ผกก.2 บก.ทท.2, พ.ต.ท.มังกร เเสนมา สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.2 (เชียงใหม่) ได้เปิดการอบรมอาสาตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ จัดโดยกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ร่วมกับสถานีตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ โดยมีจิตอาสาที่เข้าร่วมจำนวน 242 คน ซึ่งในภาคเช้า อบรมให้ความรู้ในด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ การติดต่อประสานงานในการดูแลนักท่องเที่ยวการแจ้งเหตุต่างๆ ต่อศูนย์วิทยุตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกระเบียบแถว ให้มีความพร้อมเพรียงทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ผ่านการอบรมได้รับมอบวุฒิบัตรในเวลา 17.00 น.การอบรมฯในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีมีประโยชน์ต่อสังคมภาคท่องเที่ยวเชียงใหม่.