หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

“ออมสิน”เผย 11เดือนกำไร2หมื่นล้านเปิดแผนในปี 58 รุกสินเชื่อระดับรากหญ้า

Author by 6/01/15No Comments »

thainews180.ออมสิน เผยผลงาน 11 เดือนแรก ปี 2557 มีกำไรสุทธิ 20,436 ล้านบาท สินเชื่อโตกว่าเป้าเกือบ 200% คาดปี 57 กำไรสุทธิแตะ 24,000 ล้านบาท เปิดแผนรุกสินเชื่อรากหญ้าปี 58 สนองนโยบายรัฐบาล

นายธัชพล กาญจนกูล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการแทนผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยผล ประกอบการธนาคารออมสินในช่วง 11 เดือน ปี 2557 (1 มกราคม-30 พฤศจิกายน 2557) โดยระบุว่า ธนาคารมีกำไรสุทธิหลังหักโบนัส จำนวน 20,436 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งปี 2557 จำนวน 19,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 107.56% มาจากรายได้ดอกเบี้ยจากการขยายตัวของสินเชื่อ และการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน รวมถึงการติดตามและปรับปรุงคุณภาพหนี้ให้ดีขึ้น และคาดว่าเมื่อสิ้นปี 2557 ธนาคารจะมีกำไรสุทธิ 23,000-24,000 ล้านบาท ด้านอัตราส่วน NPLs ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุด ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 อยู่ที่ 1.52% ของสินเชื่อรวม โดยคาดว่า ณ สิ้นปี 2557 จะลดลงเหลือเพียง 1.3-1.4%

ด้านสินเชื่อรวมปล่อยไปทั้งสิ้น 1,814,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 168,812 ล้านบาท โดยที่การขยายตัวของสินเชื่อในปีนี้เพิ่มขึ้นสุทธิ 136,061 ล้านบาท สูงกว่าแผนงานของธนาคารที่ตั้งเป้าหมายไว้ 75,500 ล้านบาท หรือสูงกว่าแผน 180.21% โดยมาจากการปล่อยสินเชื่อที่เป็นไปตามนโยบายเพื่อสนับสนุนการกระตุ้น เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะสินเชื่อกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก สินเชื่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ตลอดจนสินเชื่อแก่หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ สินเชื่อบุคคลรายย่อย สินเชื่อเคหะ โดยที่ธนาคารยังดำรงสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อรายใหญ่อยู่ที่ 93 ต่อ 7 ขณะที่เงินฝากมียอดรวม 1,886,194 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 130,158 ล้านบาท

โดยในช่วงไตรมาส 4 มีปริมาณความต้องการสินเชื่อของลูกค้าอย่างมากมาย โดยเพียงแค่ 2 เดือน (ต.ค.-พ.ย.2557) รวมแล้วเพิ่มขึ้นสุทธิกว่า 10,000 ล้านบาท ในทุกประเภทสินเชื่อ รวมถึงสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง ขณะที่สินเชื่อปกติในธุรกิจของธนาคารออมสิน ยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขที่น่าสนใจ และตรงต่อความต้องการของลูกค้าต่อเนื่อง

สำหรับแผนงานในปี 2558 ธนาคาร จะมุ่งให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจ ฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของสินเชื่อ Micro SME และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาหนี้ครัวเรือน ผ่านสินเชื่อที่ให้วงเงินกู้ และเงื่อนไขที่ผ่อนคลายภายใต้เงื่อนไขที่รัดกุมเหมาะสมต่อลูกค้าแต่ละราย โดยเฉพาะกลุ่มรายย่อย พร้อมทั้งการดูแลคุณภาพหนี้เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งของการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจประเทศต่อไป.