หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดลำพูน, ข่าวท่องเที่ยว, ข่าวเศรษฐกิจ

อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน เพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Author by 17/11/21No Comments »

โดยมีการ “จัดสร้างสวนดอกไม้ จัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมไตลื้อ” เน้นการจ้างงานแรงในพื้นที่ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงาน จัดเตรียมงาน ในการจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของจังหวัดลำพูนแต่อยู่ในโครงการ y 3 จะได้รับงบประมาณช่วงปลายธันวาคม และไม่เพียงพอกับการจัดงาน


ทางโครงการขอความกรุณาท่านที่มีความประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องของโครงการสามารถเมตตาให้การสนับสนุนได้ครับ


โดยอำเภอบ้านธิจะประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆและให้พื้นที่ในการจัดบูตในบริเวณงานให้หน่วยงานที่สนับนุนการจัดงานต่อไป