หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมแฟร์ 2016 คาดเงินหมุนเวียน 50 ล้าน

Author by 25/01/16No Comments »

 2               อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรมแฟร์ 2016 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค- 7 ก.พ 59 พร้อมยกขบวนนำเทคโนโลยีเครื่องจักรทันสมัยและผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษามาเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการ SMEs นำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม คาดเกิดการซื้อขายหมุนเวียนภายในงานกว่า 50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมืองเชียงใหม่ นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 นายวิศณุ  วิเศษสิงห์ ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 ต่อสื่อมวลชน

โดยประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 นับเป็นครั้งที่ 17 ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนที่ 1 BOI ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน เช่น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ร่วมกันจัดงานแสดงสินค้า อุตสาหกรรมแฟร์ 2016  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 10.00- 20.30 น. เพื่อเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้จ่ายมีรายได้รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

เพราะปัจจุบันผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคสามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานสากลแต่ยังขาดโอกาสในการนำสินค้ามาจัดแสดงให้ผู้บริโภคได้รับรู้และเลือกซื้อสินค้า ซึ่งงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมแฟร์นี้ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษให้กับผู้บริโภคโดยตรง ขณะเดียวกันยังเป็นการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและผู้ประกอบการจากส่วนกลาง

ด้านนายวิศณุ  วิเศษสิงห์ ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 เผยว่า สิ่งที่น่าสนใจในงานครั้งนี้ คือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาภาคเหนือมาจัดแสดงให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ได่นำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจตนเอง เช่น เครื่องขัดไข่อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องซอยหอมแดง เครื่องช่วยพยุงผู้ป่วยอ่อนแรงหัดเดิน เครื่องมือพิเศษใส่ลูกยางปั๊มเบรก ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจับคู่กับผู้ประดิษฐ์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจต่อไป

อีกทั้งภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าจากโรงงาน กว่า 350 บูท เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า สินค้าจากเครือสหพัฒน์ ฯ ยังมีการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือ ที่ส่งออกสินค้าจำหน่ายไปทั่วโลก รวมถึงกิจกรรมในส่วนของ BOI ที่มาเปิดคลินิกให้คำปรึกษาแนะนำนักลงทุน การเสนอภารกิจของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคเหนือ ที่จะนำผลงานวิจัยพัฒนาให้ผู้ประกอบการ SMEs มาต่อยอดพัฒนาสินค้าของตนเอง  และคาดว่าการจัดงานในปีนี้จะมีมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนภายในงานกว่า 50 ล้านบาท.