หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เกษตรกรทิ้งไร่เปลี่ยนเลี้ยงแพะ ปลดเปลื้องหนี้สินทำรายได้ดีขึ้น

Author by 2/02/16No Comments »

thainews180                เกษตรกรลำปางใจสู้ ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง ยกเลิกการทำไร่หันมาทำปศุสัตว์ที่ใช้น้ำน้อย เปิดโอกาสสร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้ สร้างความยั่งยืนให้กับชีวิตบนวิถีพอเพียง ด้วยการเลี้ยงแพะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายใต้สถานการณ์ ขาดแคลนน้ำ เนื่องจากฝนแล้งและสภาวะฝนทิ้งช่วงในปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ซึ่งนับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น นายยืน ปัญญา อดีตเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด บ้านทรายมูล ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่คุ้นเคยอยู่กับอาชีพดั้งเดิมมากว่า 30 ปี บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ ด้วยวัยที่มากขึ้นเรี่ยวแรงที่เคยมีเริ่มถดถอย กำลังวังชาเริ่มลดลงประกอบกับความแห้งแล้งที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

นายยืน ปัญญา จึงตัดสินใจทิ้งอาชีพเดิมที่เคยปลูกสับปะรด เริ่มหาอาชีพใหม่ทดแทน และได้สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงแพะ จึงเสาะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จนมีโอกาสพบเจ้าของฟาร์มที่ต้องการขายแพะจำนวน 84 ตัว ในราคา 130,000 บาท จึงตัดสินในซื้อไว้ทั้งหมด โดยเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ มีคอกและโรงเลี้ยงให้อาศัยในพื้นที่เพียง 1 งาน นอกนั้นได้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อเป็นอาหารเสริมของแพะ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเนเปียร์ กระถิน และเถาวัลย์พื้นบ้าน เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์อีกด้วย

นายยืนปัญญาเริ่มต้นเลี้ยงแพะตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 ด้วยเงินลงทุนเพียง 130,000 บาท ปัจจุบันขายแพะไปแล้วประมาณ 70 ตัว ในราคากิโลกรัมละ 100 – 120 บาทสามารถนำมาชำระหนี้ได้ทั้งหมด ทั้งนี้ยังมีแพะที่เลี้ยงไว้เหลืออยู่ในฟาร์มอีกจำนวน 127 ตัว สามารถจำหน่ายได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มแต่อย่างใด การปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำการเกษตรที่ใช้น้ำมาก มาทำปศุสัตว์ที่ใช้น้ำน้อยด้วยการเลี้ยงแพะ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากให้รายได้ดีอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังเสริมสร้างสุขภาพกายที่ดี ไม่มีสารพิษจากการเพาะปลูก ทั้งยังมีเวลาว่างมากขึ้น ไม่มีหนี้สินผูกพัน ทำให้สุขภาพจิตดี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สร้างความสุขให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียง.