หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เครือเจริญโภคภัณฑ์-เหล่ากาชาดจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

Author by 15/03/16No Comments »

ตัดเค็ก       เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตประจำภาคเหนือ “ซี.พี. ทำดี บริจาคโลหิตภาคเหนือ CP BLOOD DONATION DAY”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษาเพื่อกระตุ้นพนักงาน ครอบครัว ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายพุฒิพงศ์ ศีริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางรุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วม เปิดงานกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิต ประจำภาคเหนือ “ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิตภาคเหนือ CP BLOOD DONATION DAY” ประจำปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดย นายวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน กล่าวรายงาน ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมียอดผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 379 คน ได้โลหิต 113,700 ซี.ซี.

โดยนายวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชนกล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการเป็นผู้ให้โดยการเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง 2558 โดยได้มอบปริมาณโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 372,238 ยูนิต หรือปริมาณ 133,269,600 ซี.ซี. ให้กับโรงพยาบาลภาคบริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตในการรักษา ทั้งนี้ปี 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งเป้าหมายรับบริจาคโลหิต 20,000 หรือ 8,000,000 ซี.ซี ซึ่งโลหิตทุกยูนิตที่ได้จากบุคคลากรเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป สามารถนำไปด้วยชีวิตผู้เจ็บป่วยได้ทันเวลา พอเพียงและใช้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้มีความเสียสละ จิตเมตตา รู้จักการ “ให้” ด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตเพื่อการรักษาพยาบาล

นางรุ่งระวี มีทองคำ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง การจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิต ประจำภาคเหนือ “ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิตภาคเหนือ CP BLOOD DONATION DAY” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้มุ่งมั่นทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีของความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชน    จะส่งผลให้การจัดหาโลหิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประสบความสำเร็จคือ       มีโลหิตบริจาคที่มีคุณภาพปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอเพื่อให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และให้บริการในทุกเวลาที่ผู้เจ็บป่วยจำเป็นต้องรับโลหิตรวมไปถึงช่วยเหลือผู้ป่วย    ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการโลหิตในการรักษา สำหรับภาคเหนือเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 พร้อมกัน 3 พื้นที่ คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก และนครสวรรค์.

รัชดา/สายชล/มัลลิกา

มร.ชม./นิเทศศาสตร์/ รายงาน….