หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เงินพดด้วง…

Author by 6/11/12No Comments »

เงินพดด้วงนางสุภาวดี  ปุณศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ รับมอบเงินพดด้วงโบราณสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากทันตแพทย์พินิจ  จันทร์ณรงค์ เพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เมื่อวันก่อน.