หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เชียงใหม่พร้อมเมืองไมซ์ซิตี้ เตรียมรับงานแสดงสินค้าโลก

Author by 20/01/16No Comments »

thainews180     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559  ที่โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ น.อ.วิสูธจันทนา ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และนางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผอ.ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ (สสปน.) แถลงว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ กำลังเร่งผลักดันเชียงใหม่สู่การพัฒนาธุรกิจภาคบริการผ่านอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า และเปิดประตูสู่ธุรกิจลุ่มแม่น้ำโขงหรือ Greater Sub-Regoin (GMS) โดยจะสมาคมการแสดงสินค้าโลก (UFI ) มาจัดงาน UFI Open Seminer in Asia 2016 ในระหว่างวันที่ 25-26 กุมพาพันธ์ 2559 ที่เชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นให้การจัดแสดงสินค้าเป็นเวที และช่องทางการค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิผลต่อยอดสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ กล่าวว่า เชียงใหม่มีความพร้อมทุกด้านในฐานะไมซ์ซิตี้ ทั้งกลุ่มธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว สถานที่ประชุม การเดินทาง พร้อมด้วยศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ที่ผ่านมาทีเส็บเปิดโอกาสให้เชียงใหม่ได้ต้อนรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมช์หลาย ครั้ง รวมทั้งกลุ่มประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการ และการจัดประชุมนานาชาติ ที่นี่ได้ต้อนรับนักธุรกิจ นักลงทุน นักวิชาการมากมาย แสดงถึงความพร้อมของเชียงใหม่ เต็มที่ โดยเฉพาะการมีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่พร้อมรองรับงานทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ กล่าวว่าทีเส็บพร้อมเดินเครื่องส่งเสริมอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติของไทยหนุนธุรกิจภาคบริการมุ่งการกระจายการค้าการลงทุนสู่ภูมิภาคต่อยอดจังหวัดเชียงใหม่ เพราะเป็นจังหวัดที่พร้อมและมีศักยภาพเป็นหนึ่งในห้า “ไมซ์ซิตี้” ตามแผนพัฒนาของทีเส็บ และยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุ่นในภาคเหนือจุดยุทธศาสตร์ขยายการค้าไปยังกลุ่มในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS)ด้วย ส่วน น.อ.วิสูธ จันทนา กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในฐานะประตูต้อนรับนักธุรกิจสู่จังหวัดเชียงใหม่ ก็พร้อมต้อนรับ ปัจจุบันมีสายการทั้งในประเทศและต่างประเทศบินตรงสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว รอบปี 2558 เดินทางเข้ากว่า 8 ล้านคน ทั้งนักท่องเที่ยว และกลุ่มไมซ์ซึ่งเป็นนักธุรกิจที่เดินทางมางานประชุม สัมมนา และนิทรรศการแสดงสินค้า.