หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เชียงใหม่ร่วมลงนามกับซ๊อกนัม แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องสมาร์ทชิตี้

Author by 29/03/16No Comments »

1            ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติม ศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะเดินทางไปยังเมืองอินซอน และเมืองซ๊องนัม ประเทศเกาหลีใต้  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา  เพื่อประชุมและแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่อง Smart Cityซึ่งทั้ง 2 เมืองนี้มี Eco system เหมาะสมต่อการเป็น Smart City Chiang Mai จึงได้มีการลงนาม (Letter Of Intent) เรื่องกรอบความร่วมมือสำหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่าง จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองซ๊องนัม

อีกทั้งได้มีการนำเสนอข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ ที่เข้าร่วมงานถึง 40 กว่าบริษัท  และจากความร่วมมือ จะนำไปสู่ขั้นตอนในการร่วมมือกัน สรุปได้ดังนี้โครงการ International ICT Volunteer  (IIV) ที่เป็นโครงการที่ ทาง ITU และทางเมืองซ๊องนัม จะนำนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทางด้าน IT มาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับชุมชนในเชียงใหม่,เมืองซ๊องนัมจะมีการทำ Workshop โดยการนำผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนา Smart City  ร่วมวางแผนพัฒนา ณ เมืองชียงใหม่,จะมีการร่วมมือในเรื่องส่งเสริม Start up ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการนำบริษัทชั้นนำและ startup ของเมืองซ๊องนัม เข้ามาร่วมพัฒนาให้ Startup ในเชียงใหม่ เพื่อให้เกิด Startup Ecosystem CM

ทั้งนี้หลังจากการลงนามเรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน ได้มีการประชุมหารือนอกรอบ ในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ.