หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งที่ 9

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” รวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 500 บูธ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการเริ่มต้นวิถีชีวิตแบบ New Normal

วันนี้ (7 ม.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการเปิดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 16 มกราคม 2565 นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  โดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่”  โดยได้รวบรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 มาให้ประชาชนได้รับชมและเลือกซื้อ กว่า 500 บูธ  พร้อมทั้งมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน Lanna Expo 2021 ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าสำคัญงานแรกของปี  เพื่อรับการเปิดเมืองและยังถือเป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ยังคงมีกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงผู้ประกอบการรายสำคัญ ภายใต้รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ได้ขับเคลื่อนอีกครั้งหลังจากวิกฤติโควิดที่ผ่านมา  ซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนมีการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาคขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ

โดยภายในงานได้แบ่งพื้นที่เป็นคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 กลุ่ม 4 โซนสินค้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานทั้ง 10 วัน

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ถือว่ายังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด–19  ซึ่งภายในงานได้ดำเนินการตามมาตรการและข้อกำหนดในการควบคุมโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การดูแลเรื่องระยะห่างของบูธแสดงสินค้า มาตรการด้านสุขภาพและอนามัยต่างๆ ระหว่างการจัดงาน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในพื้นที่งานแสดงสินค้า การคัดกรองคนเข้างาน ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ การติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณงาน การดูแลความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสภายในบริเวณงาน รวมถึงการจัดการจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่ให้หนาแน่นเกินไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบต่างๆ ด้านสุขอนามัย และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้  ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. (เสาร์ – อาทิตย์ ปิดเวลา 21.00 น.) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่