หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดด่านการค้ากิ่วผาวอก เลื่อนเป็นวันที่ 10 มีนาคมนี้

Author by 9/03/16No Comments »

thainews180      ด่านการค้าชายแดนกิ่วผาวอก  เลื่อนกำหนดเปิดอีกครั้ง  จากเดิมเลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์  เพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้น  รอง ผวจ.ทราบข่าว  บอกยังไม่มั่นใจว่าจะเปิดได้  เพราะเลื่อนมาแล้วหลายครั้งหลายหน

ในการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่  ประจำเดือน ก.พ.เมื่อไม่นานมานี้  โดยมี  นายมงคล สุกใส  รอง ผวจ.เชียงใหม่  เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัด  ปลัดอำเภอเชียงดาว  เข้าประชุมแทนนายอำเภอ  แจ้งถึงกำหนดการเปิดด่านการค้าชายแดนกิ่วผาวอก ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ต่อที่ประชุมว่า  จากการประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องระดับอำเภอล่าสุด  มีความเห็นให้เลื่อนกำหนดการเปิดด่าน  จากวันที่ 3 มี.ค.เป็นวันที่ 10  มี.ค.นี้  เพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้น

รอง ผวจ.เชียงใหม่แจ้งว่า  ด่านกิ่วผาวอกเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนบ้านป่าแขม เมืองหาง ประเทศเมียนมา  ภาคเอกชนของไทยได้เรียกร้องให้เปิดด่านแห่งนี้มานานแล้ว  เพราะจะทำให้ดุลการค้าของไทยได้เปรียบ  ช่วยให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นดีขึ้น  เมียนมาต้องการสินค้าจากไทยหลายชนิดจำนวนมาก  แต่ฝ่ายรัฐบาลเมียนมาไม่พร้อมจะเปิด  อ้างเรื่องความมั่นคง  เนื่องด้วยบริเวณนั้นเป็นถิ่นอาศัยของชนกลุ่มน้อยเป็นสาเหตุให้ด่านการค้าชายแดนกิ่วผาวอกต้องเปิดๆ ปิดๆ หลายครั้ง  ไม่สามารถเปิดเป็นด่านค้าขายสินค้าถาวรได้  เนื่องมาจากฝ่ายเมียนมามีปัญหาภายในของประเทศ

เมื่อปลายปี 2558 นายสราวุฒิ วรพงษ์ อ.เชียงดาว  ร่วมกับ พ.อ.พนาเวศ จันทรังษี  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.เชียงดาว  เห็นชอบให้กำหนดเปิดด่านการค้าชายแดนกิ่วผาวอก  ในวันที่ 3 มี.ค.นี้  แต่มีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเปิดเป็นวันที่ 10 มี.ค.นี้  และจะเปิดทุกวันพฤหัสบดี, วันศุกร์ และ วันเสาร์  สัปดาห์ละ 3 วัน  เวลา 06.00 -18.00 น. เป็นการทดลองระยะเวลา 6 เดือน  หากไม่มีปัญหาและอุปสรรค  ก็จะทำการเปิดต่อเนื่องตลอดไป

รอง ผวจ.เชียงใหม่  กล่าวอีกว่า  ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถเปิดด่านได้ตามกำหนดหรือไม่  เพราะมีการเลื่อนมาแล้วหลายครั้ง  แต่หากเปิดดำเนินการได้จะเป็นเรื่องที่ดี  ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดดีขึ้น.