หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดเส้นทางเที่ยวแม่สอด-เมียวดี -มะละแหม่ง- กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า-การลงทุนอุตสาหกรรม

Author by 25/12/14No Comments »

          thainews180เมื่อเร็วๆนี้  นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ภาครัฐ-ภาคเอกชน จังหวัดตากมีแนวคิดที่จะเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ แม่สอด-เมียวดี-มะละแหม่ง(เมาะลำไย)-กรุงย่างกุ้ง ของพม่าซึ่งมีระยะทางไปเมืองมะละแหม่งประมาณ 180 กม.และไปถึงกรุงย่างกุ้งประมาณ 300 กม.ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับมาท่องเที่ยวเมืองไทยได้อีกครั้ง เป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และ นครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประตูสำคัญของไทย ประตูอาเซียน  บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจEast-West Economic Corridor: Ewec  และยังเป็นการเปิดประตูเมืองนครแม่สอด“GATE WAY อาเซียน-อินเดีย-สู่ยุโรปเชื่อมโลก บนเส้นทาง EWEC

เสน่ห์เส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ดังกล่าวมีจุดเด่นคือ ระหว่างเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์ ทัศนียภาพและความสวยงามทางธรรมชาติ สถานที่สำคัญทางศิลปะศาสนา วัฒนธรรม มากมาย รวมทั้งแม่น้ำหลักสำคัญ 3สายในพม่าที่มีสองฝั่งที่สวยงาม คือ แม่น้ำสาละวิน-แม่น้ำใจ (สะโตง)และแม่น้ำอันตาลัน  นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังได้ไปเที่ยวชายทะเลที่สวยงามและมีสภาพทางธรรมชาติที่ชายฝั่งเมืองมะละแหม่งซึ่งเส้นทางการท่องเที่ยวสายนี้จะเป็นเส้นทางที่ควบคู่เป็นคู่ขนานกับเส้นทางการค้าชายแดนรวมทั้งการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีการขออนุญาตให้พม่าออกหนังสือเดินทางบอร์เดอร์พาสหรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว 7 วัน

แผนการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ดังกล่าวจะเสนอต่อรัฐบาล  เพื่อเร่งขับเคลื่อนให้ดำเนินโครงการเมกะโปรเจกต์ในพื้นที่  เช่นโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 ถนน 4 เลน ตาก-แม่สอด-ถนนเชื่อมต่อในพม่า-ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS) และคลังสินค้า  โครงการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทางสายตาก-แม่สอด-เส้นทางการทางพิเศษ-เส้นทางรถไฟ ฯลฯ ตามที่รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้การสนับสนุนและผลักดัน  บนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

นอกจากนี้ แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ-เขตนิคมอุตสาหกรรม และรูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษ”นครแม่สอด”ฯลฯ ได้รับความสนใจและเห็นพ้องในการดำเนินโครงการจากรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลได้มองเห็นศักยภาพและความก้าวไกลของพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่าและผ่านไปยังอินเดีย-ตะวันออกกลาง-ยุโรปเชื่อม ไปทั่วโลก บนระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor (EWEC) ประตูการค้าตะวันตกที่นครแม่สอด Gate Way จังหวัดตากเป็นเมืองชายแดนติดต่อกับพม่าที่ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนทางการค้า พาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากทำให้ตัวเลขการค้าในปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2556/2557  กว่า 30 %โดยตัวเลขการค้าชายแดนไทย-พม่าด่านแม่สอด-เมียวดี ที่ผ่านด่านศุลกากร ในปี2557 มีมากกว่า 5-6  หมื่นล้านบาท และแม่สอดเป็นเมืองชายแดนที่มีศักยภาพสูงทำให้รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมศักยภาพให้ “นครแม่สอด”เพื่อเพิ่มตัวเลขทางเศรษฐกิจระยะยาวรวมทั้งการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ.