หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เผยการจดทะเบียนธุรกิจการค้า ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557

Author by 29/03/16No Comments »

thainews180             นายนิรันดร์ อินตาวงศ์ พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนนิติบุคคลในปี 2558 มีการจดทะเบียนจัดตั้งจำนวน 2,108 รายเพิ่มขึ้น 113 ราย คิดเป็น   5.66 % เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีจำนวน 1,995 ราย และเมื่อพิจารณาการจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 175 ราย 175 ราย ลดลง 29 รายคิดเป็น 14.22% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 204 รายและเพิ่มขึ้น 77 รายคิดเป็น 60.63% เทียบกับเดือนธันวาคม 2558 มีจำนวน 127 รายสำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีจำนวน 47 ราย โดยธุรกิจที่เลิกสูงสุดคือธุรกิจก่อสร้างสายส่งและบริษัทโฆษณาจำนวนสองรายคิดเป็น 8.11% และสาเหตุที่เลิกส่วนใหญ่ในการธุรกิจไม่ได้ประกอบกิจการและสำนักงานมีการติดตามอย่างเข้มงวด

มูลค่าหุ้นจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 342.38 ล้านบาทลงทุนจำนวน 42.88 ล้านบาทคิดเป็น 11.13% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 385.2165 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 205.115 ล้านบาทคิดเป็น 113.64% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2557มีจำนวน 180.150 ล้านบาทประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งศูนย์สูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ การสาขาทั่วไปจำนวน 15 รายโรงแรมที่พัก และเกสท์เฮ้าส์ จำนวน 9 รายการซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัยจำนวน 8 รายและกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลจำนวน 6 ราย

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมามีห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น 36,878 รายมูลค่าหุ้นจดทะเบียนรวม 179,309.82ล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 15,825 รายมูลค่าทุนจดทะเบียน 131,079.71 ล้านบาท เป็นบริษัทจำกัด 9,600 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 2 รายและห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 6,223 ราย

นักพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่ออีกว่า สถานการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2558 เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์การจดทะเบียนตั้งแต่ปี 2559 คาดว่ามีแนวโน้มจะจดทะเบียนจะต้องไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 อย่างไรก็ตามในปี 2559 ยังคงต้องติดตามมาตรการฟื้นของเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจของจีน ราคาน้ำมัน แนวโน้ม การส่งออก และความเชื่อมั่นของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและส่งผลต่อภาพรวมการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีระเบียบใหม่.