หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

เอแอนด์เอ นีโอ เทคโนโลยี สัมมนาธุรกิจไอที หวังผู้ประกอบการนำปรับใช้ในองค์กร

เปิดงาน เปิดงาน……นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เตชพิพัฒนกุล   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอแอนด์เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมเปิดงานสัมมนา A&A Solution Day 2014 : Future ‘s Day – Future ‘s Cloud   โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่.

บริษัท เอแอนด์เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เลอโนโว (ประเทศ)จำกัด และพันธมิตร ธุรกิจด้านไอที  จัดงาน A&A Solution Day 2014 : Future ‘s Day – Future ‘s Cloud เพื่อนำเสนอข้อมูลและความทันสมัยของเทคโนโลยีให้นำไปปรับใช้ต่อธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  นายณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย  นายสมศักดิ์ เตชพิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอแอนด์เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด และพันธมิตรทางไอทีกว่า 10 ราย

โดยนายสมศักดิ์ เตชพิพัฒนกุล กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อรวบรวม ไอที โซลูชั่น จากผู้ผลิตชั้นนำ เช่น IBM , Lenovo , VMWare , Microsoft และผลิตภัณฑ์ไอทีอื่นๆ เพื่อนำเสนอ โซลูชั่นให้กับลูกค้าที่มีความต้องการ นำเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปใช้ในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อปรับปรุง พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยนวัตกรรมด้านไอทีที่ทันสมัย มาช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีลูกค้าหรือผู้สนใจ จากสถานประกอบการชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงกลุ่มลูกค้าของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม บริษัทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมนิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน จำนวน 200 คน

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอแอนด์เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด เพิ่มเติมว่า ในปี 2014 อุปกรณ์ไอทีจะชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น ด้วยอุปกรณ์หลายล้านเครื่องที่ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ที่สำคัญตลาดของคอมพิวเตอร์ปี 2014 มีความต้องการลดลง เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากจะเลือกใช้ของในระดับ Mid-High มากขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลง จากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นแท็บเล็ต เพราะมีราคาถูก  เช่นเดียวกับโน้ตบุ๊คที่เริ่มนิยมมากขึ้นเมื่อสัก 2 ปีที่ผ่านมา เพราะมีราคาต่ำลงกว่าคอมพิวเตอร์ และพกพาง่าย

สำหรับเทรนด์เทคโนโลยี 2014 จะเน้นการออกแบบการใช้งานซอฟต์แวร์และโครงสร้างการใช้งานในองค์กรให้เป็นบริการ และแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวก การจัดการด้านข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมาก และมีความซับซ้อน โดยผู้ใช้งานจะต้องทำการดูแลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำมา ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรให้สามารถใช้งานได้บนคลาวด์ เพื่อลดต้นทุนและสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน การจัดการให้พนักงานสามารถนำอุปกรณ์ของตนเองเข้ามาใช้ทำงานได้ทั้งในและนอกออฟฟิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมศักดิ์ เผยว่าเราควรมองเรื่องการผลักดันการนำเทคโนโลยีไอทีเรื่องใหม่ๆ นำไปใช้ได้จริงและถูกต้อง ด้วยการทำ IT Consulting เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำไอทีมาใช้ ปรับความพร้อมทางด้านไอที เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้มากขึ้นและมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC.