หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

แพร่จัดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ ชาวบ้านให้การต้อนรับล้นหลามทุกวัน

Author by 4/04/16No Comments »

thainews180     ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณกาดกองเก่าถนนคำลือ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ถึงวันที่ 1 เม.ย.นี้มีการงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์และเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่อ้อมใจชาวเมืองแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรทฤษฏีใหม่ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดแพร่ ให้รับรู้โดยแพร่หลาย สนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ประกอบการ ทั้งสถาบันเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร OTOP และวิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด เพื่อเสริมสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งตนเองได้ รวมถึงเพื่อเป็นการบรรเทาและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนชาวแพร่

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสถาบันเกษตรกร โอท็อป วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งในจังหวัดแพร่และต่างจังหวัดทั่วประเทศ กว่า 150 ร้านค้า มีสินค้ามีหลากหลายให้เลือกซื้อ มีการจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากผลผลิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดแพร่ พร้อมนิทรรศการจากส่วนราชการในกระทรวงเกษตร และสหกรณ์

โดยมีการจัดโปรโมชั่นช่วงนาทีทอง ให้ผู้ที่มาร่วมซื้อของในงาน ลุ้นจับฉลากรับลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และของที่ระลึกทุกวัน และมีการจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาท และน้ำมันพืชราคาถูกในช่วงเวลา 18.00 น. ของทุกวัน จากสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น ซอพื้นบ้าน เพลงคำเมือง มีการแสดงวงตรีจากศิลปินชื่อดังเช่น วิฑูรย์ ใจพรหม ,อ๊อดไพศาล ลูกทุ่งเมดเล่ย์ และเสมา เมืองเม็งรายให้ชมฟรีทุกวันอีกด้วยงานนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง  มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจชมงานอย่างคับคั่งทุกวัน.