หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

โอทอปเชียงใหม่รายได้อันดับ 1 ชนะทุกจังหวัดทั่วประเทศ

thainews180 ปี 57 ตั้งเป้ารับ 6.5 พันล้าน

         ในการประชุมคณะอนุกรรมการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน .เชียงใหม่  ชั้น 5 อาคารอำนวยการ  ศาลากลางจังหวัด  โดยมี  นายสมควร ช่อมาลี  พัฒนาการจังหวัด  เป็นประธาน  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ  รายงานผลการจัดจำหน่ายสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์   ต่อที่ประชุมว่า  ในปีงบประมาณ 2554 มีสติถิการจำหน่ายทำรายได้เป็นเงิน 4,877,112,422 บาท,  ปีงบประมาณ 2555 ยอดจำหน่ายได้ทั้งสิ้น 5,432,857,881 บาท,  ปีงบประมาณ 2556 ยอดจำหน่ายได้ 5,895,307,755 บาท

สำหรับปีงบประมาณ 2557 ได้ทั้งเป้าจำหน่ายตลอดปีงบประมาณเป็นเงิน 6,590,146,410 บาท จากสถิติการจำหน่ายผ่านไปแล้ว 3 ไตรมาส  โดยไตรมาสแรก  ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 จำหน่ายได้ 1,998,325,906 บาท,  ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม  จำหน่ายได้ 2,474,763,910 บาท  และ ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน  จำหน่ายได้ 1,394,393,340 บาท  รวม 3 ไตรมาสจำหน่ายได้ทั้งสิ้น 5,868,029,156 บาท   เกือบเท่ากับปีงบประมาณ 2556 ตลอดทั้งปีงบประมาณ  ดังนั้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2557 วันที่ 30 กันยายนนี้ คงสามารถทำได้เป้าที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน

สินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่  ทั้ง 25 อำเภอ  แบ่งออกเป็น 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ คือ 1.ผลิตภัณฑ์อาหาร,  2.ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, 3.ผลิตภัณฑ์ผ้า-เครื่องแต่งกาย,  4.ผลิตภัณฑ์ของใช้-ของตกแต่ง-ของที่ระลึก และ 5 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร  ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดมาได้แก่ประเภทผลิต ภัณฑ์อาหาร  รองลงมาเป็นประเภทได้แก่ของใช้-ของตกแต่งและของที่ระลึก  เป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  การจัดจำหน่ายภายในประเทศ  ทำรายได้มากกว่าต่างประเทศ  โดยสรุปผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่  ทำรายได้สูงสุดกว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายสมควรเผยว่าจากการพิจารณาคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอปของเชียงใหม่  คณะกรรมการได้มีมติให้ไม้แกะสลักเป็นอันดับ 1,  อาหารประเภทไส้อั่ว, น้ำพริกหนุ่ม  เป็นสุดยอดอันดับ 2,  ผ้าฝ้ายทดมือย้อมสีธรรมชาติ  ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย  เป็นสุดยอดอันดับ 3,  ประเภทเครื่องดื่มสุรากลั่น  ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดอันดับ 4 และ ลูกประคบสมุนไพร  ที่ไม่ใช่อาหาร  เป็นสุดยอดอันดับ 5  โดยการพิจารณาคัดเลือดสุดยอดผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์  เพื่อการประชาสัมพันธ์  และเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์โอทอป  พร้อมกับการนำผลิตภัณฑ์เด่นเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้า  เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น.