หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

17 จังหวัดเหนือร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับนักธุรกิจรุ่นใหม่

Author by 31/07/14No Comments »

thainews180             นักธุรกิจรุ่นใหม่ 17 จังหวัดภาคเหนือร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ รองรับประชาคมอาเซียน โดยมีหอการค้าจังหวัดเป็นแกนนำ หวังสร้างเครือข่ายนักธุรกิจให้กว้างขวาง

            ทั้งนี้สืบเนื่องจากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำหลักสูตรผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อเพิ่มทักษะทางการบริหารให้มีศักยภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่เป็นทายาททางธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนักธุรกิจชั้นนำในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมตัวรับมือกับการแข้งขันที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี 58 ที่สำคัญต้องการให้เกิดความร่วมมือกันใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

นายรัชกร ปิยสัจจบูลย์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ เปิดเผยว่าโครงการความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายของนักธุรกิจรุ่นใหม่ในภาคเหนือในการแลกเปลี่ยนความรู้แลประสบการณ์การดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ประกอบกับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ พร้อมทั้งการสร้างบทบาทใหม่ในสังคม โดยอาศัยพลังจากนักธุรกิจรุ่นใหม่ในการผลักดันสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์โดยรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากประเด็นที่กล่าวมาแล้วการจัดโครงการร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงธุรกิจ ซึ่งครั้งนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ที่มาร่วมงานจากทุกจังหวัดของภาคเหนือมากกว่า 200 กิจการ รวมมูลค่าธุรกิจมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เกิดจากการทำโครงการนี้

ด้านนายณัฐพากษ์ คำกาศ ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดลำพูน กล่าวว่าในการดำเนินการโครงการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ 17 จังหวัดภาคเหนือของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และหอการค้าจังหวัดลำพูนที่ให้การสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยดีตลอดมา รวมถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายของนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เป็นแรงกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเหนือและของประเทศในอนาคต การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพบปะหรือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์อีกด้วย

อย่างไรก็ตามหากนักธุรกิจรุ่นใหม่สนใจจะเข้าร่วมโครงการขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดในภาคเหนือ นายณัฐพากษ์ กล่าวในที่สุด.