หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

LANNA EXPO 2014 ระหว่าง 19-23 กันยายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

lanna expoLANNA EXPO 2014

บทพิสูจน์ความพร้อมกลุ่มล้านนาอีกก้าว

          ช่วงนี้คงไม่มีอะไรกระหึ่มเมืองเท่าการโปรโมทงาน LANNA EXPO 2014 ในแนวคิด”ที่สุดของผลิตภัณฑ์และบริการ ภูมิปัญญาล้านนา สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เป็นงานใหญ่แบบคนกันเองสะกิดกันเล่นว่า งานล้างท่อปีงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ 4 จังหวัดทั้งเชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอนขนของดีมาอวดโฉมและโปรโมทสร้างมูลค่าและประกาศความพร้อมต่อการก้าวสู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีวัตถุประสงค์หลักของงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการตลาด ขยายช่องทาง การกระจายสินค้าของผู้ประกอบการและบริการ สร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดต่อไป พร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ การประชาสัมพันธ์และความสามารถในการแข่งขันให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น Health Hub ในภูมิภาคอาเซียนภายใน ปี 2560 ตามเป้าหมายที่วางกันไว้

การเดินหน้างานดังกล่าวดูหลายฝ่ายให้ความสำคัญและจัดระบบกระบวนการดูเป็นระบบดี ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะงานนี้ทั้ง สตง. หน่วยงานตรวจสอบการใช้งบประมาณเข้าพื้นที่เพื่อดูการใช้จ่ายว่าละเลงกันได้ประโยชน์อะไรบ้าง จึงต้องทำให้รอบคอบ แต่ก็ยังคงกลิ่นอายของการเร่งรัดการเบิกจ่ายท้ายปีงบประมาณอยู่ เป็นอีกงานหนึ่งที่สานต่อปีก่อนว่าประสบความสำเร็จดีมีมูลค่าในงานกว่า 30 ล้านบาท ยังไม่นับการเชื่อมต่อการเจรจา ปีนี้ก็เลยหวังกันว่าใช้งบประมาณก้อนโต ซึ่งก็ไม่ชัดเจนว่าเท่าใด จึงคาดวไว้กันเหนียวว่าได้ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาทและไม่รวมการเจรจาต่อเนื่องจากงานด้วย คนมาเที่ยววันละ 3 หมื่น

การทำงานครั้งนี้มีคณะทำงานการจัดงาน LANNA EXPO 2014 ถึง 4 ด้าน คือ 1.คณะทำงานกิจกรรมด้านการแสดงสินค้าหัตถอุตสาหกรรมสินค้า SMEs และของดี OTOP 2.คณะทำงานกิจกรรมด้านการแสดงสินค้าและธุรกิจบริการสุขภาพ 3.คณะทำงานกิจกรรมด้านการแสดงสินค้าการท่องเที่ยว 4.คณะทำงานกิจกรรมด้านจัดนิทรรศการและการประชุมทางวิชาการ มองดูแล้วเป็นหลักเป็นเกณฑ์ดีทีเดียว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือรัฐบาลจากการรัฐประหารภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก รัฐมนตรีไปแล้ว บรรยากาศอย่างนี้จะยังมีอยู่ต่อไป ไม่ใช่เล่นแร่แปรธาตุกันเหมือนอดีต เหมือนบางหน่วยงานองค์กรที่มีเอกชนผู้จัดงาน Events คู่กายกันว่าเล่น แม้จริงๆ ในเชียงใหม่และกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ก็มีคนทำงานดีๆ หน่วยงานราชการที่ดีอีกมากที่ต้องให้กำลังใจ แต่พวกขี้ฉ้อก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน

งาน LANNA EXPO 2014 ระหว่าง 19-23 กันยายนนี้ เป็นอีกบทพิสูจน์ว่า ภาคเหนือตอนบน 1 นั้นพร้อมแค่ไหน พร้อมจริงหรือเก๊ กับการเข้าสู่บรรยากาศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 นี้ที่เหลืออีกไม่กี่เดือนเท่านั้น และบทพิสูจน์นี้หากทำได้ดีก็จะเป็นเกณฑ์ให้อนาคตต่อไป หวังว่าเม็ดเงินภาษีของชาวบ้านจะไม่เสียไปโดยใช่เปล่าและได้ผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพแก่ประชาชนมากที่สุด ไม่ใช่ไปอยู่กระเป๋าใครไม่กี่คนเหมือนที่เคยเห็นมา.