หน้าหลัก » ข่าวเศรษฐกิจ

LDCเดินหน้าจดทะเบียนในmaiโรดโชว์ชวนนักลงทุนชม.ซื้อหุ้น

Author by 28/07/14No Comments »

thainews180          หมอนักบริหารจาก LDC พร้อมทีมที่ปรึกษาเดินสายโรดโชว์ภูมิภาค เชิญชวนนักลงทุนซื้อหุ้น โดยเฉพาะภาคเหนือ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ หลังเดินสายครบ 10 จังหวัดทั่วไทย พร้อมขายหุ้น ไอพีโอจำนวน 120 ล้านหุ้นเพื่อระดมทุนขยายศูนย์ทันตกรรมและใช้เป็นทุนหมุนเวียน

            ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอลดีซีเด็นทัลจำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทาง เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯได้อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนโดยมีเป้าหมาย 101 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างของสังคมนักลงทุน ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทันตกรรมแบบครบวงจร ภายใต้รูปแบบศูนย์ทันตกรรม โดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการภายใต้ทันตแพทย์เฉพาะทาง อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

“การมาโรดโชว์ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยยึดจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ในภูมิภาคภาคเหนือ อีกทั้งมีนักลงทุนจำนวนมาก จึงวาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนในภาคเหนือ”

LDC ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักลงทุนที่สนใจเข้าฟังข้อมูลและสอบถามความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่ง LDC เป็นคลินิกทันตกรรมรายแรกที่มีความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ซึ่งการระดมทุนผ่านตลาดทุนช่วยให้บริษัทฯสามารถขยายสาขาให้บริการได้มากขึ้น และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีสาขาให้บริการครอบคลุมเขตพื้นที่ชุมชนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเราไม่มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากร เพราะเรามีศูนย์ฝึกอบรมผู้ช่วยทันตกรรมภายใต้การบริหารของบริษัทฯเอง ทันตแพทย์วัฒนา กล่าว

ด้านนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอสเซท โปรแมเนจเม้นท์จำกัด กล่าวว่าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทแอลดีซีว่า ขณะนี้ LDC อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์จากทางสำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท โดยมีแผนการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเดินทางไปแล้ว 2 จังหวัดได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี การเดินสายโรดโชว์จะสิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม จึงทำให้มั่นใจว่าหากเดินสายนำเสนอข้อมูลครบทั้ง 10จังหวัดใหญ่ๆแล้ว นักลงทุนในภูมิภาคจะมีการตอบรับจำนวนมาก

ขณะที่นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าในฐานะผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นบริษัทแอลดีซีฯว่าการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อการเสนอขายหุ้น 120 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจทันตกรรมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายแรก รวมถึงมีศักยภาพการเติบโตในอนาคตที่สูง

“ธุรกิจของ LDC เป็นธุรกิจทันตกรรมแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ. ซึ่งขณะนี้ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของไทยที่ประกอบธุรกิจลักษณะนี้ ถือว่า LDC เป็นบริษัทที่น่าสนใจอย่างมาก การโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนใน 2จังหวัดที่ผ่านมานับได้ว่าได้รับความสนใจดีมาก การให้ข้อมูลนักลงทุนมีเป้าหมายหลักคือการทำให้นักลงทุนรู้จักและเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของ LDC มากยิ่งขึ้น การขยายตัวและทิศทางการเติบโตของธุรกิจที่มีอนาคตสาเหตุจากผู้ที่ต้องการเข้าถึงบริการทันตกรรมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ปัจจุบัน LDC มีสาขาทั้งหมด 19 สาขา เป็นคลินิกทันตกรรมขนาดใหญ่ 8 สาขา  ขนาดกลาง 11 สาขา และขนาดเล็ก 1สาขา ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลและมีห้องทันตกรรมให้บริการรวม 105 ห้อง โดยในปี 57 บริษัทฯมีแผนขยายสาขาจำนวน 5 สาขา ซึ่งได้มีการลงทุนในสาขาใหม่แล้ว 2 สาขาคือสาขารามอินทราและสาขาศาลายา ส่วนที่เหลืออาจขยายมาสู่ภูมิภาคในหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งภาคเหนืออาจเป็นจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับปี 56 บริษัทฯมีอัตราการเข้าใช้บริการเฉลี่ย 62.52% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 55 ที่มีอัตราการเข้าใช้บริการเฉลี่ย 53.28% ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนชำระแล้ว 70 ล้านบาท เป็นหุ้นจำนวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ LDC อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายวิชา กล่าวในที่สุด.