หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

กรมการจัดหางานต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่างด้าว

Author by 26/03/12No Comments »

กรมการจัดหางาน จะทำการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุในปี 2552

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางานจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ซึ่งใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว จะหมดอายุในปี 2552 จึงขอแจ้งให้นายจ้าง และสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ วันที่ 20 มกราคม 2552 ให้พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ และยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 มกราคม 2552 (ต่ออายุอีก 1 ปี ถึงวันที่ 20 มกราคม 2553) และอีกกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ให้พาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ และยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 กุมภาพันธ์ 2552 (ต่ออายุอีก 1 ปี ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553) ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

นายจ้าง และสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวต่อไปอีก หรือแรงงานต่างด้าวได้หลบหนีออกไปแล้ว ให้แจ้งแรงงานต่างด้าวออกจากงาน และแจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้าน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0 – 5352 – 5543 – 4 ในวันและเวลาราชการ.