หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดแข่งขันเพื่อเฟ้นหาเยาวชนสุดยอดฝีมือ

Author by 4/03/20No Comments »

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เห็นความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกมิติ และส่งเสริมให้เยาวชนของประเทศตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทักษะฝีมือ กิจกรรมหนึ่งที่กรมพัฒนาฝีมืองานได้ดำเนินการโดยตลอดคือการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือ Worldskills Thailand Competition

ยอดฝีมือ1การแข่งขันดังกล่าว แบ่งเป็น ระดับภาค ระดับชาติ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี สำหรับในปี 2563 จะเป็นการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จำนวน 25 สาขา ได้แก่

ยอดฝีมือ2

1) เมคคาทรอนิกส์ 2)เขียนแบบวิศกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3)เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) 4)เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) 5)เทคโนโลยีงานเชื่อม 6)อิเล็กทรอนิกส์ 7)หุ่นยนต์เคลื่อนที่ 8)มาตรวิทยาด้านมิติ 9)ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม 10)เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยอดฝีมือ311)เว็บดีไซน์ 12)จัดดอกไม้ 13)แฟชั่นเทคโนโลยี 14)กราฟิกดีไซน์ 15)เทคโนโลยียานยนต์ 16)สีรถยนต์ 17)ปูกระเบื้อง 18)เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 19)ก่ออิฐ 20)ไม้เครื่องเรือน 21)ต่อประกอบมุมไม้ 22)เทคโนโลยีระบบทำความเย็น 23)แต่งผม 24)ประกอบอาหาร 25)บริการอาหารและเครื่องดื่ม

ยอดฝีมือ4โดยเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันมาจากสถาบันการศึกษาหรือพนักงานของสถานประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งผ่านการแข่งขันในระดับภาคและได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสาขา

 

 

ยอดฝีมือ5ทั้งนี้ เยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้จะมีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สิงคโปร์ และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 ณ เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป