หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหนุน ชาวสะเมิงอบรมทำเครื่องเรือน

Author by 21/07/14No Comments »

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม          นับเป็นครั้งแรก ที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนทำผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาส โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการอบรมหลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและของใช้ด้วยไฟเบอร์กลาส โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาเป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้     หลังจากเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและของใช้ด้วยไฟเบอร์กลาส ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสะเมิง และประชาชนชาวสะเมิงให้การต้อนรับ

ดร.อรรชกา   กล่าวว่า ในการจัดการอบรมครั้งนี้ ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อประชาชนในอำเภอสะเมิงเป็นอย่างมาก เพราะการทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและของใช้ด้วยไฟเบอร์กลาสนี้ เป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรวิสาหกิจในครัวเรือน ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ถือเป็นอาชีพที่สามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และวิสาหกิจชุมชนได้เป็นอย่างดี มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นการพัฒนาฝีมือบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความชำนาญด้านเทคนิคการทำผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนและของใช้ให้มีรูปแบบต่างๆ เป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถแข่งขันทางธุรกิจกับประเทศอื่นๆได้อย่างมีคุณภาพ หลังจากเปิดการอบรม อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมคณะร่วมกับเจ้าหน้าที่ในอำเภอสะเมิง และนักเรียน ได้ปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เพื่อถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ภายใต้โครงการ ปลูกป่าถวายพ่อแห่งแผ่นดินของ อ.สะเมิงอีกด้วย.