หน้าหลัก » ข่าวแรงงาน-วิชาชีพ

ชม.เตรียมจัดวันแรงงานแห่งชาติ ยึดข่วงประตูท่าแพทำกิจกรรมใหญ่

Author by 29/04/14No Comments »

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557″ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เกิดความสมานฉันท์และความเข้มแข็งขององค์กร นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

ทั้งนี้ในที่ประชุมแถลงข่าวที่ศาลากลางจังหวัดเมื่อเร็วๆ นี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ มีวาระที่น่าสนใจคือการจัดวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 แถลงโดย นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน เครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัด กำหนดจัดงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เกิดความสมานฉันท์และความเข้มแข็งขององค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และผู้ใช้แรงงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

ในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ มีกิจกรรมและการประกวดขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันลาบ การแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดขวัญใจแรงงาน กิจกรรมกาดมั่วคัวแลงการแนะนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแรงงานนอกระบบ การแสดงนิทรรศการ การสาธิตการฝึกอาชีพของหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบกิจการ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,000 คน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จึงขอเชิญนายจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และประชานชนทั่วไป เข้าร่วมงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ หรือทางโทรศัพท์ 053-890472-3.